Leerkracht

Titel: De verschillende beroepsgroepen.

Onderwerp: Onderzoek naar beroepsgroep en voorkeur voor beroep.

Schooltype: VMBO BK

Bestemd voor de klassen: 1 t/m 4

Vakgebied(en): Oriëntatie en beroep

Uitvoering door (hoeveel) leerlingen: 15 ( aantal per klas )

Tijdsinvestering voor leerling(en): 20 uren

Opbrengst: Nodig om op stage te mogen

Leerpunten:nvt

Extra materialen die nodig zijn:A3-Papier, potloden en stiften.

Webkwestiemaker: Quirina de Boer q.dboer@renn4.nl